Organi Združenja za mandatno obdobje 2020-2022

Upravni odbor

Damjan Šebjan,
predsednik

Izabela Juriševič,
podpredsednica

Mateja Mežnar,
članica

Ilona Breitenberger,
članica

Klemen Javornik,
član

Nadzorni odbor

Marjana Rejec Hari,
članica

Marjan Repše,
član

Peter Potočnik Honigsman.
član

Tehnična podporna ekipa

Matic Makuc,
spletna stran

Klemen Javornik,
spletna stran

Janez Turk,
oblikovalec

Diana Tomić,
oblikovalka ter skrbnica
za Facebook in Instagram