Združenje Gluhih Slovenije 14 11, organizacija za kakovostno življenje Gluhih oseb, je prostovoljno, strokovno, neprofitno, nepolitično in neodvisno združenje. Združenje je pravna oseba zasebnega prava in deluje na celotnem območju Republike Slovenije z namenom, da spodbuja boljšo kakovost življenja Gluhih, zagovorništvo in ohranjanje človekovih pravic. Poudarja načelo: »Nič o gluhih in naglušnih brez gluhih in naglušnih«. Člani se sporazumevajo v slovenskem znakovnem jeziku in slovenskem jeziku na različne načine (pisno, branje z ustnic in druge oblike sporazumevanja).

Nameni in cilji našega združenja so, da uporabnikom oseb z okvaro sluha nudimo svetovanje ter strokovno pomoč.

Naše dejavnosti so:

  • organizacija seminarjev, tečajev, okroglih miz, taborov, predavanj, strokovnih srečanj;
  • razvijanje in promocija slovenskega znakovnega jezika;
  • izvajanje projektov in programov;
  • dvig ugleda Gluhih v javnosti;
  • kakovostna dostopnost informacij v SZJ in videu;
  • posredovanje pravilnih in pravočasnih informacij s področij zakonodaje in izobraževanja;
  • krepitev prepoznavnosti slovenskega znakovnega jezika, ki je materni jezik Gluhim, in odpravljanje diskriminacije (avdizem);
  • svetovanje in pomoč osebam ob izgubi sluha.

Cilj je enakopravno vključevanje oseb z okvaro sluha v življenjsko, delovno in družbeno okolje ob enakih pravicah in možnostih, kot jih imajo slišeči.