Ustanovitev ZGS 14 11 (v nadaljevanju: Združenje) je spodbudilo delovanje Civilnega odbora bele rokavice – COBR z dnem 14. novembra 2014. Veseli in ponosni smo, da je COBR Gluhim v Sloveniji odprl oči, jim vlil novo upanje in pokazal novo pot.

V tem času smo izvedli veliko dejavnosti, kot so protesti, tožba s strani ZDGNS in končna sodba na sodišču v našo korist, posredni oz. neposredni vpliv na izboljšanje dviga kakovosti življenja Gluhih in podobno.

Naloge prejšnje funkcije COBR so bile ozaveščanje, informiranje in povezovanje oseb z okvaro sluha za boljše življenje. Med drugim smo v javnosti opozarjali na številne nepravilnosti.

Glavni problem današnjega časa je, da še vedno vodijo slišeči, ki večinoma obvladujejo in nadzorujejo delovanje Gluhih posameznikov kot tudi različnih skupin Gluhih.

Naš cilj je, da bomo sledili programom in smernicam Gluhih v svetu ter jih uporabili v našem prostoru. Torej, Gluhi Zmoremo, Znamo in smo Sposobni sami voditi Gluho skupnost!

V ta namen smo 14. novembra 2018 ustanovili Združenje. Besedo gluhi dosledno zapisujemo z veliko začetnico – Gluhi, ker predstavlja kulturo in identiteto Gluhih. Številka 14 11 ima pomemben pomen, ker predstavlja prvi protest Gluhih v slovenskem prostoru, hkrati pa takrat še obeležujemo Dan slovenskega znakovnega jezika.

Gluhota ne sme in ne more biti ovira, zato ne želimo biti pasivni. Bodimo glasni in se borimo za svoje pravice.