Posebno poročilo Zagovornika načela enakosti »Nedostopnost javnega medkrajevnega avtobusnega prevoza za senzorno ovirane«

Zagovornik načela enakosti je pripravil posebno poročilo o nedostopnosti javnega medkrajevnega avtobusnega prevoza za osebe z različnimi senzornimi oviranostmi: gluhostjo, naglušnostjo, slepoto, slabovidnostjo in gluhoslepoto. Poročilo izpostavlja naslednje ključne točke:

  1. Zakonski okvir: Poročilo opozarja na določila Zakona o izenačevanju možnosti invalidov, ki zahtevajo, da je javni prevoz enako dostopen za vse senzorno ovirane invalide, vključno z gluhimi, naglušnimi, osebami s polževim vsadkom, slepimi, slabovidnimi in gluhoslepimi osebami. V skladu z zakonom bi moral biti medkrajevni avtobusni prevoz prilagojen potrebam ljudi s senzornimi invalidnostmi do konca leta 2020. Vendar pa se senzorno ovirane osebe še vedno soočajo s številnimi ovirami pri uporabi cestnega javnega prevoza, ki bi jih morali že odstraniti.

  2. Neskladje s standardi dostopnosti: Trenutno stanje javnega medkrajevnega avtobusnega prevoza ni v skladu z zakonskimi zahtevami. Senzorno ovirani potniki se srečujejo s pomanjkanjem vizualnih napisov, težavami pri komunikaciji in drugimi izzivi, ki jim otežujejo potovanje. Prav tako imajo težave pri dostopu do informacij, če spletišča in mobilne aplikacije, ki jih uporabljajo, niso dostopne v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

  3. Pridobivanje informacij in povratne informacije: Zagovornik je želel izvedeti več o potrebah in težavah gluhih, naglušnih, slepih, slabovidnih in gluhoslepih posameznikov pri uporabi javnega medkrajevnega avtobusnega prevoza. Zato je poslal poizvedbo 29 nevladnim organizacijam, ki tem osebam nudijo podporo.

  4. Sodelovanje in predlogi za izboljšanje: Zagovornik je prejel odgovore od 9 nevladnih organizacij, med njimi tudi od Združenja Gluhih Slovenije 14 11. Odgovore je prejel tudi od Ministrstva za okolje, podnebje in energijo. Na podlagi zbranih informacij je Zagovornik sestavil poročilo, v katerem je podal priporočila, kako izboljšati dostopnost javnega medkrajevnega avtobusnega prevoza za osebe s senzornimi ovirami.

  5. Pomembnost sodelovanja in prispevkov: Združenje Gluhih Slovenije 14 11 se zahvaljuje vsem, ki ste sodelovali in izpolnili anketo. Vaši prispevki so bili zelo pomembni za pripravo odgovorov na vprašanja Zagovornika in za prepoznavanje potreb, izzivov in želja gluhih in naglušnih pri potovanju z avtobusom.

Združenje gluhih Slovenije 14 11