MOTIVACIJSKA DELAVNICA (EU PROJEKT ERASMUS PLUS)

V okviru projekta Erazmus plus je Združenje gluhih Slovenije 14 11 organiziralo dvodnevno motivacijsko delavnico. Ta je bila po mnenju udeležencev izredno dragocena izkušnja. Gluhi predavatelj Robert Ormodi z Madžarske je na podlagi različnih primerov iz prakse na zanimiv način predstavil, na kakšen način se lahko gluhi vključujejo v izvajanje pravic, ki jih določa Konvencija o pravicah invalidov. Spretno je znal povezati različne teme, vezane na na komunikacijsko in timsko delo  in s praktično izkušnjo v obliki delavnice in različnimi vajami bogato prispeval k razvoju potrebne samozavesti in motivacije udeležencev za naprej. Gluhi udeleženci so želeli maksimalno izkoristiti vsako uro delavnice in pridobiti čim več znanja v povezavi s Konvencijo o pravicah invalidov, izboljšati načine komunikacije in pridobiti veščine za timsko delo.